BEMUTATKOZÁS SZOLGÁLTATÁSAINK SZAKÉRTŐINK K+F PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGEINK RENDEZVÉNYEK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
 • Supertech Kft.
 • Kaposvári Egyetem
 • Pécsi Tudományegyetem
 • Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
 • Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány
 • Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht.
 • Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
Elhelyezkedés
 
Az Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ a Pécsi Ipari Park területén, a megyeszékhely határán helyezkedik el, mely gépkocsival minden irányból könnyen megközelíthető.
 
 
Az épület madártávlatból 
 

 

Alakulás

Az Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kht. 1999. július1-én a dél-dunántúli régió gazdaságának technológiai fejlesztése érdekében alakult.

A Központ tagozódása:

 • Technológiafejlesztés
 • Kutatási bázis
 • Innovációs Központ
Az Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ átadása
 
 
Célkitűzések

Célja, hogy biztosítsa elérhetőségét, támogassa a gazdasági szempontból hasznos alapkutatásokat és azok gyakorlati megvalósulását a régió K+F adatbankjainak. Ezen kívül feladatául tűzte ki a régióban működő mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének elősegítését, számukra történő oktatási, tanácsadási, illetve partnerközvetítési feladatok ellátását.

Az innovációs szolgáltatások célja, hogy segítse olyan innovatív mikro-, kis- és középvállalkozások megindítását és megerősödésének felgyorsítását, amelyek képesek lehetnek az újonnan felmerülő társadalmi-gazdasági igények nyomán létrejövő kihívásoknak megfelelni, illetve a kínálkozó lehetőségeket kihasználni. Ennek megalapozására - a Pécsi Ipari Parkban - épült a 3000 négyzetméteres Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ, melyet ünnepélyes keretek között 2002. június 14-én adtak át. A 350 millió forintos projekt saját forrásból, a betelepült vállalkozások által biztosított hozzájárulással, valamint 500 000 eurós PHARE-támogatással valósult meg.
 
Fő feladatok

Innovációs tevékenység

Befejeződött a Regionális Innovációs Stratégia (RIS) kidolgozása, melyben a Társaság is részt vett. Az intézményileg és szervezetileg már működő, Európai Uniós támogatással megvalósult Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ kht. otthont ad a Regionális Innovációs Irodának, amely egy sikeres pályázat kapcsán három évig támogatást kap, hogy működése során személyes kapcsolatot alakítson ki a régió KKV-vel, főleg az innovációra képes és hajlandó társaságokkal.


A Társaság és a régió kis- és középvállalkozásainak kapcsolata

Az EU tagjaként- a kibővülő egységes európai piacon- a kis és középvállalkozások versenyképességüket csak gyártási költségoptimalizálással tarthatják meg. A gyártási költségcsökkentés szempontjából megkerülhetetlen az innovatív gyártásfejlesztés, ami ma már CNC-lézer technológiák nélkül elképzelhetetlen. Különösen nagy súlyt kap az alkatrészgyártók (beszállítók) tekintetében a CNC finomlemez-megmunkálás, aminek két fontos technológiai eleme a lézervágás és lézerhegesztés.
Az elmúlt évben mintegy húsz kisvállalkozással került a Társaság szakemberei partneri kapcsolatba, és közülük néhányukkal a gyártmányfejlesztésükkel párhuzamosan innovatív gyártástechnológiát sikerült megvalósítani. Ez biztosítja számukra a folyamatos beszállítói kapcsolatot, mivel ezen vállalkozások rövid és középtávon nem rendelkeznek ezen technológiákhoz szükséges erőforrásokkal (humán, reál).


Feladataink:

 • A technológiai inkubáció, elsősorban a high-tech ágazatok kezdő vállalkozásainak erősítését segítik elő, valamint kapcsolatteremtés a kezdő vállalkozások, a kutatóintézetek, a kockázati tőke, valamint a kormányzati és az önkormányzati szervek között.
 • Innovatív ötletek felkutatása, fejlesztése.
 • Az innovatív mikro-, kis- és középvállalkozások részére segítségnyújtás.
 • Az információk, technológiák és egyéb innovatív piaci ismeretek közvetlen eljuttatása a gazdaság szereplőihez.
 • Hálózatépítés a vállalatok, hídképzők és az elméleti intézmények részvételével.
 • Hazai és nemzetközi kapcsolatok keresése, kiépítése és folyamatos erősítése.
 • Innovatív ötletek, elméleti kutatási-fejlesztési eredmények a gazdasági életben hasznosítható tevékenységgé, termékké alakítása, illetve e tevékenység segítése, támogatása.
 • Tudásbázis intézményei és az ipar közötti kooperáció.
  A térségben innovációs és technológiafejlesztési központtá válás.

A Kht. közhasznú tevékenységek közül a következőket gyakorolja:

 • tudományos tevékenység, kutatás,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, ehhez kapcsolódó szolgáltatások végzése.
A központ fejlett infrastruktúrájával, csendes környezet biztosításával, egyedi igényeket kielégítő, magas színvonalú szolgáltatásokkal kívánja biztosítani a megszervezésre kerülő:
 • high-tech felszereltséget igénylő konferencia, rendezvény,
  kiállítás,
 • tréning, work-shop,
 • tanfolyam, felnőttoktatás,
 • tárgyalás helyszínét.